background img

The New Stuff

İlmü’l feraset

KIYAFETNAME:İnsanların dış görünüşünden, huylarını, kişiliğini anlatan bilimi, “ilm-I kıyafet’ül beşer” ve “ilmü’l feraset” adlarını alır. .Dış görünüşün iç dünyayı yansıtması tezi, divan edebiyatında kıyafetname denilen metinlerin hazırlanmasına yol açmıştır. Hamdullah Hamdi'nin 150 beyitlik "Kıyafetname" adlı mesnevisi bulunmaktadır. Fizyolojik özelliklere bağlı olarak ruh dünyasının resmini sunan örnekler bakımından özellikle Muhiyiddin İbn el Arabi ile Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin yazdıkları halk arasında vecizeleşerek günümüze kadar gelmiştir: "Ağzı burnuna yakın, kendini ondan sakın." .Hamdi Çelebi’nin Kıyafetname adlı eserinde her bölüm bir başka konuya ayrılmıştır. Ten rengi, boy, davranış, göz, burun, ses tonu, karın, göğüs vb. Bir başka ünlü kıyafetname de, XVIII. yüzyıl ozanı İbrahim Hakkı’nın Marifetname’sidir.Dış görünüşten kişilik tespiti, bütün fallar ve bilicilikler gibi, kutsal bir kaynağa, bir Kuran ayetine bağlanır; Esra Suresi’nin 84. Ayetine. Bu ayet, özet olarak, “herkesin yaratılmış olduğu şekilde hareket ettiğini” söylemektedir. Hamdullah Hamdi’nin bu konuya değinişi şöyle:
“Hak yarattı çü nev-i insanın-Kıldı efradını muhalif anın-Gerçi birdir kamusu surette-Bir değüldür ve lik hilkatte-Lütfunu âleme ıyan itti-Sureti sırete nişan etti”
Sevdiğim pasajlar :
“Gözleri gök sakalı da zerddir
Andan ümid olunacak derddir”
"Tecribe ittim nice kez ben hele
Hiç umamam sarıdan eylik gele”


2 yorum : Leave Your Comments

  1. bu kıyafetname' nin tamamını nerden buluruz adres link felan bilen varmı?

    YanıtlayınSil
  2. Bende arıyorum ama bakayım eğer bulursam yazarım buraya yada kim bulursa yazsıın!!!

    YanıtlayınSil

Reklam

Hosting