background img

The New Stuff

Amiral Zheng He ve Piri Reis

Yeni ortaya çıkan 1418 tarihli Çin haritası, dünya tarih yazımını değiştirecek mi?
Çinliler Amerika'yı Columbus'tan 70 yıl önce keşfettiler mi gerçekten? 16 Ocak'ta Pekin'de, bir gün sonra da Greenwich'teki Ulusal Denizcilik Müzesi'nde, Çinli bir koleksiyoncunun Şanghay'daki küçük bir antikacıdan yaklaşık 500 $'a aldığı bir harita tanıtıldı. Eğer iddialar doğruysa, dünya tarihinin yeniden yazılmasını gerektirecek bir harita. Yerküreyi iki daire şeklinde gösteren harita, 1763 tarihini taşıyor. Ama üstündeki bir ibareye göre "1418 tarihli bir haritadan kopya edilerek" yapılmış. Harita, sadece Eski Dünya'yı değil, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarını ve Avustralya'yı da oldukça doğru çizgilerle betimliyor. Üzerindeki notlarda ilginç ayrıntılar var. Örneğin Amerika'nın Batı kıyıları üzerindeki bir notta, "bu bölgede yaşayan yerlilerin derisi kara-kırmızıdır, başlarına ve bellerine kuş tüyleri takarlar" ifadesi yer alıyor. Pek çok Çin tarihi, denizcilik ve kartografya uzmanına göre bu harita, aslında 1730'larda yapılmış bir Fransız haritasının kopyası. Dolayısıyla 1418 tarihli bir aslı olması da imkansız. Hatta daha da ileri giderek, bu haritanın, 60'larda yapılmış bir sahtecilik işi olduğunu söyleyenler de var. Haritanın sahibi, bu suçlamaları çürütmek için, Yeni Zelanda'da bir üniversiteden karbon testiyle haritayı tarihlendirmesini istedi. İlk test sonuçları, haritanın kağıdının 1640-1690 ya da 1730-1810 tarihli olabileceğini gösteriyor. Yani suçlamaların en ağırı olan sahtecilik, şimdilik gündemden düşmüş gibi. Ama eğer harita gerçekse, ve gerçekten de 15. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılmış başka bir haritadan kopya edilmişse, akla hemen şu soru geliyor: Colombus'un Yeni Dünya'ya 1492'de ayak bastığı, Bartolemous Dias'ın Ümit Burnu'nu 1488'de keşfettiği düşünülürse, Çinliler 1418'de dünya hakkında, bu haritanın gösterdiği ayrıntılı bilgileri nasıl edinmişlerdi? Burada gözler, 3 yıl önce yayımlanan bir kitaba çevriliyor hemen: "1421: Çin'in Dünyayı Keşfettiği Yıl." Yazarı emekli bir denizaltı subayı, amatör bir tarihçi: Gavin Menzies. Kitabın anlattığı ise, Çin tarihinin bilinmeyen bir sayfası... 1405 ile 1433 arasında, Zheng He isimli bir amiralin komutasındaki dev İmparatorluk Donanması, Çin'den denize açılıp önce Hindistan ve Doğu Afrika'yı, oradan da Ümit Burnu'nu dönerek Batı Afrika sahillerini keşfetmiş, hatta Atlantik'i geçerek Amerika'ya kadar uzanmıştı. Menzies'e göre, Zheng He, Colombus'tan 70 yıl önce Amerika'yı keşfetmişti.

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting