background img

The New Stuff

INTERNET TURKCESI

GÜZELİM TÜRKÇE'MİZ

Bilinen pek çok sebebi olsa da Türkçe’yi yanlış kullanma, şuurlu veya şuursuz olarak her geçen gün artıyor.İnternet mi bozdu yoksa zaten bozuk olan kullanımların çıkmasına vesilemi oldu bilemiyorum ama hızla yayılıyor.Özellikle (Şahsi Fikrim) MSN' türkçe'si diye bir DİL icat edildi
"seni coq seviom coq coq kocamannnnn-seni çok seviyorum çok çok kocaman", "ok-tamam", "yoq gelmiiim-yok gelmiyeyim", "iii-iyi" bunları arttırmak mümkün ama gerek yok sanırım.
Birde şöyle bir durum var :
"Cmabridge Üinversitesinde yaıpaln bir arşaıtrmaya gröe, bir kleimedkei hafrlrein hnagi sıarda didizlikleri dğeil, ilk ve son hafrlrein dğoru yedre olamalrı öenm tşamıatkadır. Geirsi taammen kamradaşır ve ynie de surosnuz olraak okubanilir. Buunn sbeebi isnan benyinin her hafri tek tek dieğl kemileelri bir btüün oralak omukadısır"
***************************************
"Hayatımıza giren IBM (“aybiyem”)‚ IMF (“imefe/ayemef”)‚ BBC (“bîbîsî”)‚ CNN (“sîenen”) gibi İngilizce özel adların İngilizcedeki gibi okunmasına alışıp bunların eklerini de İngilizce okunuşlarına göre düzenlemeye yeni yeni başlamıştık ki‚ Türkiye’de özel ad olarak konmuş bazı ad ve kısaltmaların da İngilizceymiş gibi okunduğunu gördük: NTV örneğindeki gibi. Olur mu olmaz mı derken ve hiçbir kaçınılmazlık yokken‚ bu da yerleşti.

Şimdi yeni bir aşamadayız: Karma bileşik sözcükler aşaması. Yarısı Türkçedeki gibi‚ yarısı İngilizcedeki gibi söylenen bileşik sözcükler türetiliyor artık: Turkcell diye bir sözcüksü‚ “Türksel” adıyla tanıtılıp şimşek hızıyla yaygınlaştırıldı. Ne Türkçeye uyuyor ne de İngilizceye. Ne kuş ne deve.

Benzer bir devekuşu da “Cellocan” sözcüksüsü. İki C’den birini S‚ diğerini C diye okuyorlar bu kez. Yazılışı da karma‚ söylenişi de. Bu sözcük İngilizceyse “selloken” diye‚ Türkçeyse iki C’sini de Ceyhan gibi okumak gerekir oysa. Bunların tümü birer özel addır‚ dolayısıyla sınırlı kalacaktır diye teselli olunabilir mi?
"
Necmiye Alpay-Türkçemizi Canlandırma Derneği
***************************************
TÜRKÇE'MİZ
Annenden öğrendiğinle yetinme
Çocuğum, Türkçe'ni geliştir.
Dilimiz öylesine güzel ki
Durgun göllerimizce duru,
Akar sularımızca coşkulu…
Ne var ki çocuğum,
Güzellik de bakım ister!
****
Önce türkülerimizi öğren,
Seni büyüten ninnilerimizi belle,
Gidenlere yakılan ağıtları…
Her sözün en güzeli Türkçe'mizde,
Diline takılanları ayıkla,
Yabancı sözcükleri at!
****
Bak, devrim ne güzel!
Barış, ne güzel!
Dayanışma, özgürlük…
Hele bağımsızlık!
En güzeli, sevgi!
Sev Türkçe'ni, çocuğum,
Dilini sevenleri sev!
RIFAT ILGAZ
"Ocak Katırı Alagöz" adlı şiir kitabından 1993 (Çınar Yayınları)
Toplu şiileri dizisi-11, Sayfa 46
-DİLİMİZE HEP BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM

3 yorum : Leave Your Comments

Reklam

Hosting