background img

The New Stuff

Windows Vista Güncellenmiyor

Windows Vista Service Pack 1 Windows Update sitesinden yüklenemiyor
Windows Vista Service Pack 1 Windows Update sitesinden yüklenemiyor ve Otomatik Güncelleştirmeler tarafından önerilmiyorsa yapılması gerekenler.
Bu makalede Windows Vista SP1’in, Windows Update veya Otomatik Güncelleştirmeler tarafından neden önerilmediğini ve sorunu nasıl çözeceğinizi belirlemenize yardım edecek bilgiler bulunmaktadır. Her ne kadar bu makalede sorunu gidermeye çalışmak amacıyla kullanabileceğiniz birkaç yöntem bulunsa da, bu sizi şaşırtmamalıdır. İlk olarak hangi yöntemi deneyeceğinizi belirlemenize yardım edeceğiz, ardından ilk yöntem sorunu gidermezse diğer yöntemleri kullanma hakkında bilgi vereceğiz. Söz konusu yöntemleri denedikten sonra hala Windows Vista SP1’i edinmeyle ilgili sorun yaşarsanız, daha kapsamlı yardımı nasıl alabileceğinizi açıklayacağız.

Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı nedir?Dosya verileri, kayıt defteri verileri ve hatta bellek verileri gibi sistem kaynakları, işletim sistemi çalıştığı sırada tutarsızlıklara neden olabilir. Bu tutarsızlıklar çeşitli donanım arızaları veya yazılım sorunları nedeniyle oluşabilir. Bazı durumlarda, bu tutarsızlıklar Windows hizmet deposunu etkileyebilir ve yazılım güncelleştirmelerinin çalışmamasına neden olabilir.
Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı, şu tutarsızlıkları gidermeye çalışır:

Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı ne yapar?Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı aşağıdaki kaynakların bütünlüğünü doğrular:
Aşağıdaki dizinlerde bulunan dosyalar: %SYSTEMROOT%\Servicing\Packages %SYSTEMROOT%\WinSxS\Manifests Aşağıdaki kayıt defteri alt anahtarlarında bulunan kayıt defteri verileri: HKEY_LOCAL_MACHINE\Components HKEY_LOCAL_MACHINE\Schema HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing Not Bu liste daha sonra güncelleştirilebilir.
Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı hatalı bildirimleri, dosyaları veya kayıt defteri verilerini algılar ve hatalı verileri doğru sürümleriyle değiştirebilir.
Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı, potansiyel olarak hangi Windows Update kurulum hatalarını giderebilir?Aşağıdaki tabloda bir yazılım güncelleştirmesini yüklemeye çalıştığınızda alabileceğiniz hata iletileri listelenmektedir: Bu hatalar, Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı tarafından giderilebilecek bir sistem tutarsızlığı nedeniyle oluşabilir. Ancak araç, bu hataların oluştuğu tüm durumları düzeltemeyebilir.
Kod Hata Açıklama
0x80070002 ERROR_FILE_NOT_FOUND Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. 0x8007000D ERROR_INVALID_DATA Veri geçersiz.
0x800F081F CBS_E_SOURCE_MISSING Paket veya dosya kaynağı bulunamadı. 0x80073712 ERROR_SXS_COMPONENT_STORE_CORRUPT Bileşen deposu tutarsız bir durumda.
0x800736CC ERROR_SXS_FILE_HASH_MISMATCH Bileşenin dosyası, bileşenin listesinde bulunan doğrulama bilgisiyle eşleşmiyor.
0x800705B9 ERROR_XML_PARSE_ERROR İstenen XML verileri ayrıştırılamadı. 0x80070246 ERROR_ILLEGAL_CHARACTER Geçersiz karakterle karşılaşıldı.
0x8007370D ERROR_SXS_IDENTITY_PARSE_ERROR Kimlik dizesi yanlış biçimlendirilmiş. 0x8007370B ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_NAME Kimlikteki özniteliğin adı geçerli aralık içinde değil.
0x8007370A ERROR_SXS_INVALID_IDENTITY_ATTRIBUTE_VALUE Kimlikteki özniteliğin değeri geçerli aralık içinde değil.
0x80070057 ERROR_INVALID_PARAMETER Parametre hatalı.
0x800B0100 TRUST_E_NOSIGNATURE Konuda imza yoktu.
0x80092003 CRYPT_E_FILE_ERROR Windows Update dosyayı okurken veya yazarken bir hata oluştu. 0x800B0101 CERT_E_EXPIRED Gerekli sertifika, geçerli sistem saatiyle veya imzalı dosyadaki zaman damgasıyla doğrulanırken geçerlilik süresi dışındaydı.
0x8007371B ERROR_SXS_TRANSACTION_CLOSURE_INCOMPLETE İşlemin gerekli üyelerinden biri ya da birkaçı yok.

Deneyimli kullanıcılar için bilgi Microsoft Yükleme Merkezi Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı Microsoft Yükleme Merkezi'nden el ile yükleyebilirsiniz.
Windows Vista ve Windows Server 2008 için olan araçların geçerli sürümleri Nisan 2009’da yayınlanmıştır. Windows 7 Sürüm Adayı ve Windows Server 2008 R2 Sürüm Adayı için olan araçların geçerli süsürmleri de Mayıs 2009’da yayınlanmıştır.
Aşağıdaki dosyalar Microsoft Yükleme Merkezi'nden yüklenebilir:
Windows Vista için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=0435684b-8d12-4028-9cb0-b2903257f1fd)
Windows Vista x64 için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin. (http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=b950e3b1-3267-41c2-8f10-1fe9a4bfa44d)

Windows Vista Server 2008 için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin.
Windows Vista Server 2008 x64 için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin.
(http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=tr&FamilyID=b950e3b1-3267-41c2-8f10-1fe9a4bfa44d)
Windows 7 Sürüm Adayı için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin.

Windows 7 Sürüm Adayı x64 tabanlı Sistemler için Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı’nı (KB947821) şimdi yükleyin.


Sistem Güncelleştirme Hazırlık Aracı bulduğu veya giderdiği sorunları kaydetmek üzere bir günlük dosyası oluşturur.
Bu günlük dosyası aşağıdaki konumda bulunur:%SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.log %SYSTEMROOT%\Logs\CBS\CheckSUR.persist.log

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting