background img

The New Stuff

DENİZ KUVVETLERİ 2010 YILI MEMUR ALIMIÖN KAYIT İÇİN MÜRACAAT EDEN ADAYLARDAN İSTENENCEK BELGELER
1. 2008 yılı KPSS sonuç belgesinin aslı ve fotokopisi,

2. Nüfus Cüzdanının aslı ve fotokopisi,

3. Muhtarlıktan/Nüfus Müdürlüklerinden onaylı ikametgah ilmühaberi.

4. Son iki ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf.

5. Diploma veya çıkış belgesinin aslı ve fotokopisi.

6. Unvanı ile ilgili istenen özel onaylı belgenin aslı ve fotokopisi.

7. Erkek adaylar için askerlik terhis belgesinin aslı ve fotokopisi.

8. Cumhuriyet Savcılığı Adli Sicil Belgesi (Son 1 (Bir) ay içinde alınmış olması ve adli sicil arşiv kaydının da yer alması gerekmektedir).

NOT : Belgeleri eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU YERİ, TARİH VE SAATİ
1. Adaylar 29 Mart - 02 Nisan 2010 tarihleri arasında, 09.00 - 17.00 saatleri içerisinde istenilen belgelerle birlikte, Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı Beylerbeyi/İSTANBUL adresine şahsen başvuracaklardır (Son Başvuru Zamanı : 02 Nisan 2010 Cuma günü saat 17:00'dır.).

2. Posta ve diğer şekilde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Değerlendirmeye (mülakata) tabi tutulacak adayların miktarı yukarıda yazılı unvanların karşısında belirtilen miktarların 4 katını geçmeyecektir. Değerlendirmeye (mülakata) çağrılacak aday listesi ile sınav yeri ve zamanı 09 Nisan 2010 tarihinde internet "www.dzkk.tsk.tr" adresi vasıtası ile kamuoyuna ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ADRESİ VE TELEFONLARI

Adres : Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Değerlendirme Grup Başkanlığı Beylerbeyi / İSTANBUL

Telefon : (0216) 310 72 27 Dahili No.: 3346 - 3347 - 3348 - 3350

Alınacak memur kadroları ve aranan özellikler (XLS)

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting