background img

The New Stuff

KAMUDA İSTİFA EDENLERE TAZMİNAT MÜJDESİ

Anayasa Mahkemesi, kamuda bir süre çalışıp, istifa ederek ayrılanların çalıştıkları süreye ilişkin emekli ikramiyesi almalarını engelleyen yasa hükmünü iptal etti.

CHP, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesindeki “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve...” bölümünün iptali ve yürürlüğünün durdurulmasını istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyu esastan görüşen Mahkeme, 5997 sayılı Bazı Kanunlarda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 14. maddesiyle, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun 89. maddesinin değiştirilen birinci fıkrasının ikinci cümlesinin “Son defa bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4. maddesi hükümlerinin uygulanmasını gerektiren görevlerde çalışmakta iken emekliye ayrılan ve...” bölümünü Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Buna göre, kamuda bir süre çalışıp, emekliye ayrılmadan istifa eden çalışanlar da kamuda çalıştıkları süreye ilişkin ikramiye haklarını kazandı.

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting