background img

The New Stuff

KIDEM TAZMİNATI NASIL ÖDENİR?

İşyeri taşınınca kıdem tazminatı ödenir mi?

İşyeri değiştirilen işçinin yeni görev yerine gitmemesi nedeniyle işverenin, iş sözleşmesini feshi halinde işçi ihbar ve/veya kıdem tazminatına hak kazanamaz.

Okurumuz Mustafa Gül, bir arkadaşının 5 yıldır çalıştığı işyerinin Çorlu’ya taşınacağını, ancak arkadaşının aile düzenini bozmak istemediğinden dolayı buraya gitmemesi halinde kıdem tazminatı alıp alamayacağını soruyor.

Bu köşede de zaman zaman gündeme getirdiğimiz konulardan biridir, kıdem tazminatı. Gerçekten de işçi ve işveren arasındaki anlaşmazlıkların veya işçinin hak kaybına uğrayacağını düşündüğü konuların başında geliyor.

İş Kanunu’nda, işçinin çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi konusu da düzenlenmiştir. Çalışma şartlarında yapılacak değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamayacaktır.

İşveren; ücret, mesai saatleri, görev yeri, çalıştığı il, sosyal haklar vb. çalışma koşullarında değişiklik yapmak istediğinde, bunu yazılı olarak işçiye bildirir. İşçi değişiklik önerisini altı işgünü içinde yazılı olarak kabul ederse, iş ilişkisi bu yeni koşullarla devam edecektir. İşçi değişiklik önerisini kabul etmez ise çalışma koşullarında yapılan değişiklik işçiyi bağlamayacaktır. Diğer bir deyişle çalışma koşullarında yapılan esaslı değişikliğe karşı işçinin 6 işgünü içinde itiraz etmemesi halinde işverenin işyeri değişiklik işlemi geçerli hale gelir.

Değişiklik teklifinin işçi tarafından kabul edilmemesi durumunda işveren ya değişiklikten vazgeçecek veya iş sözleşmesini feshedebilecektir. Bu durumda fesih riski işverene yüklenmiştir. Bunun önemli sonucu; işçi kıdem tazminatından başka ihbar tazminatına hak kazanabileceği gibi, ayrıca iş güvencesi kapsamında ise işe iade davası açabilecektir.

İşveren değişiklik isteğinin nedenini yazılı olarak açıklamak ve ihbar sürelerine uymak kaydıyla iş sözleşmesini feshedebilecektir. Ancak, işçi de bu durumda feshin geçersizliğini öne sürerek işe iade davası açabilir. İşyerinin taşınması da çalışma koşullarında bir değişiklik olmakla birlikte, kıdem tazminatına hak kazanılıp kazanılmayacağı, iş sözleşmesinde işçinin diğer bir ilde görevlendirilmesine ilişkin hükmün olup olmadığına bakılarak belirlenmektedir.

İşyeri taşınanların durumu

İş sözleşmesinde (veya toplu iş sözleşmesinde), işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi verilmesi halinde, işçinin durumunu ağırlaştırmamak ve objektif nedenler olması koşuluyla, işveren bu yetkiye istinaden işçinin işyerini değiştirebilir.

İşyeri değiştirilen işçinin yeni görev yerine gitmemesi nedeniyle işverenin, iş sözleşmesini feshi halinde işçi ihbar ve/veya kıdem tazminatına hak kazanamaz. İşverenin bu değişikliği yaparken objektif ve iyi niyetli davranmış olması gerekmektedir.

Ancak, iş sözleşmesinde veya varsa toplu iş sözleşmesinde, işçinin aynı işverene ait aynı ildeki veya diğer bir ildeki işyerinde görevlendirme yetkisi olmaması ya da bu konuda herhangi bir düzenlemeye yer verilmemesi halinde, yapılan değişikliğin işçinin durumunu ağırlaştırması suretiyle başka şehre veya aynı şehir içinde Büyükşehir belediyesi sınırları dışındaki bir işyerine nakil yapılması çalışma koşullarında esaslı değişiklik olduğu için kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

İş sözleşmesinde diğer bir ilde görevlendirme hükmü yoksa, işyeri değişikliğini kabul etmeyen ve yeni işyerinde göreve başlamayarak çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapıldığını öne sürerek iş sözleşmesini fesheden işçilere kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

İşyerinin taşınması halinde işe iade davası açılamayacağından dolayı, işyerinin Çorlu’ya gitmesinden dolayı buraya gitmek istemeyen ve iş sözleşmesinde de ‘diğer bir ilde görevlendirme’ hükmü olmayan işçinin kıdem tazminatı talep etmesi mümkündür.


0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting