background img

The New Stuff

DZKK 2012 UZMAN ERBAŞ ALIMI


Deniz Kuvvetleri Komutanlığına 2012 Yılı 1’inci dönem Uzman Erbaş Alımı Yapılacak


ALIM YAPILACAK SINIF VE BRANŞLAR

SINIF VE BRANŞ ADI
SERDÜMEN
TELSİZCİ
DENİZ PİYADESİ YÜKSEK HAZIRLIK SEVİYELİ KOMANDO
DENİZ PİYADESİ GÜVENLİK
DENİZ PİYADESİ TALİM ÖĞRETMENİ
MOTORCU
ELEKTRİKÇİ
YARA SAVUNMACI
ŞOFÖR
AŞÇI
SIHHİYE
İSTİHKAMCI
 
SINIFLARIN/BRANŞLARIN İHTİSASLARI

1.         SERDÜMEN SINIFI     :

            Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının “Serdümen” veya “Vardabandra” sınıfında yapmış/yapıyor olmak.

2.         TELSİZCİ         :

            a.         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının Telsiz, Telem, sınıf/ihtisasında veya belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

            b.         Ayrıca, askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının herhangi bir sınıfında yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin, meslek yüksek okullarının ve üniversitelerin gemi elektroniği ve haberleşme, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektrik-elektronik teknolojisi, endüstriyel elektronik, bilgi işlem, bilgisayar, bilgisayar donanım, bilgisayar yönetimi, bilgisayar yönetimi teknisyeni, bilgisayar programcılığı, bilgisayar öğretmenliği, telekomünikasyon bölümlerinden birinden mezun olmak.

            c.         Ayrıca, askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının herhangi bir sınıfında yapıyor/yapmış olmak ve Milli Eğitim Bakanlığının 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasına sahip olmak.

3.         DENİZ PİYADESİ SINIFI          :

            Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığı ve sınıfına bakılmaksızın yapmış/yapıyor olmak. Deniz Piyadesi branşından müracaat edecek adaylar; Yüksek Hazırlık Seviyeli Komando, Güvenlik ve Talim Öğretmeni branşlarından tercihte bulunacaklardır. Bahse konu branşların biri tercih edilebileceği gibi her üçü de tercih edilebilecektir. Her iki veya üç branşı da tercih eden adayların yazılı sınavda başarılı oldukları takdirde hangi branştan ikinci seçim aşamalarına gireceği Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığınca belirlenecektir.

4.         MOTORCU SINIFI        :

            a.         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında “Motorcu” sınıfında veya belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

            b.         Ayrıca askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının herhangi bir sınıfında yapıyor/yapmış olmak ve meslek liselerinin motor, makine, iş makineleri bakım ve onarımı, gemi makineleri, hidrolik pnömatik teknolojisi ve mikroteknik bölümü, endüstriyel otomasyon teknolojisi (mekanik/makine) bölümü; meslek yüksek okullarının iş makineleri, otomotiv, otomotiv (motor), oto motor teknolojileri, makine, gemi makineleri ve gemi makineleri işletme bölümü; fakültelerin makine öğretmenliği, makine mühendisliği, otomotiv öğretmenliği, gemi makineleri mühendisliği ve gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü mezunu olmak.

5.         ELEKTRİKÇİ :

            a.         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında “Elektrikçi” sınıfında veya belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

            b.         Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve meslek liseleri, teknik lise ve yüksek okulların; elektrik, elektromekanik taşıyıcılar, soğutma ve iklimlendirme, elektrik-elektronik, elektronik, endüstriyel elektronik, mekatronik, endüstriyel mekanik, otomasyon, bilgisayar destekli modelleme, kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, otomatik kumanda, 4 yıllık fakülte ve yüksek okulların elektrik öğretmenliği, gemi elektrik ve elektroniği,  havacılık elektrik ve elektroniği ve uçak elektrik-elektronik bölümü mezunu olmak.

6.         YARASAVUNMA          :

            Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının “Yarasavunma” sınıfında yapmış/yapıyor olmak veya Kuvvet K.lıkları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığında belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

7.         ŞOFÖR            :

            Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları/Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının sınıfına bakılmaksızın yapmış veya yapıyor olmak ve “B” sınıfı ehliyeti bulunmak (“E” ve “D” sınıfı tercih nedeni olacaktır).

8.         AŞÇI BRANŞI   :

a.           Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; aşçı/denizaltıcı aşçı, fırıncı, Sahil Güvenlik Komutanlığında; aşçı, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığında; aşçıbaşı, aşçı, aşçı yardımcısı, soğuk mezeci, ızgaracı, dönerci, pastacı, pideci sınıfında veya belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.
           
b.           Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Aşçılık Meslek Lisesi veya Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunu veya aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesine sahip olmak,

9.         SIHHİYE SINIFI            :

            a.         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında ve Jandarma Genel Komutanlığının sıhhiye sınıfında yapmış/yapıyor olmak veya belirtilen sınıfa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

b.           Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor (Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve Sağlık Meslek Liseleri, 2 yıllık sağlık meslek yüksek okulu, 2 yıllık meslek yüksek okullarının sağlık ile ilgili alan/bölümleri ile 4 yıllık Sağlık Yüksek Okulu mezunu olmak.

10.       İSTİHKÂMCI SINIFI      :

            a.         Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Deniz İstihkam, İstihkamcı, İnşaat Beton veya İnşaat Demir sınıf/ihtisasında veya belirtilen sınıf/ihtisasa yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak

            b.         Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlıkları, Sahil Güvenlik Komutanlığında istihkam sınıfında ve Jandarma Genel Komutanlığının istihkam, Jand. Teknisyen sınıflarında yapmış/yapıyor olmak, veya belirtilen sınıflara yakın sınıf/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak.

            c.         Ayrıca, askerlik hizmetini yapmış/yapıyor(Kuvvet Komutanlığına ve sınıfına bakılmaksızın) olmak ve teknik/endüstri meslek liseleri; alt yapı, alt yapı (inşaat), inşaat, üst yapı, üst yapı (inşaat), yapı, kalıp, kalıpçılık bölümleri ile meslek yüksek okulları; inşaat ve hazır beton teknoloji bölümü, fakültelerin; yapı öğretmenliği ve kalıpçılık öğretmenliği bölümü mezunu olmak.
GİRİŞ KOŞULLARI

1.         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2.         En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3.         Başvuru başlangıç tarihi itibariyle 26 yaşından gün almamış olmak (01 Şubat 1987 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),

4.         23 MART 2012 tarihi itibari ile terhislerine 6 (altı) ay ve daha az süre kalmak veya terhisi üzerinden
3 (üç) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (23 MART 2009 tarihinden itibaren terhis olanlar),

5.         Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için “Uzman Erbaş Olur” kayıtlı uygun nitelik belgesi almış olmak,

6.         Yapılacak genel kültür, mesleki bilgisi, fiziki yeterlilik ve uygulamalı sınavlar ile mülakatlarda başarılı olmak ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

7.         Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

8.         Daha önce askeri öğrencilikten çıkarılmamış olmak,

9.         Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak,

10.       Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

11.       Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

12.       Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak.

13.       Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri Askeri Hastanelerden “Uzman Erbaş Olur”, kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen koşulları karşılamak,

            a.         Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziksel görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesinde şekil bozukluğu bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, kellik, frengi ve cilt hastalığından izler bulunmamak,  konuşmasında ve duymasında en küçük bir kusuru bulunmamak, ne derece olursa olsun, gözlük, lens kullanmamak, gözlerinde şaşılık, renk körlüğü vb. hastalık bulunmamak, lazer ameliyatlısı olmamak, kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak),

            b.         Aşçı ve Sıhhiye sınıfı adaylar için denizaltıcılık muayenelerinden olumlu rapor almak.

14.       Alım yapılacak sınıfa uygun branş/ihtisaslarda bulunmak,

15.       Tüm sınıflar için adaylardan sayfa 9’da yer alan boy-kilo standartları içinde olmak,

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1.         Dilekçe (Bilgisayar ortamında büyük harflerle doldurulacaktır.);

            a.         Askerlik hizmetini tamamlamış adaylar için;

                        (1)        “Deniz Piyade” sınıfını seçen adaylar için örneği sayfa 10’de bulunan dilekçe doldurulacaktır.

                        (2)        Diğer sınıflar için örneği sayfa13’de bulunan dilekçe doldurulacaktır.

            b.         Halen askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için;

                        (1)        “Deniz Piyade” sınıfını seçen adaylar için örneği sayfa 11’de bulunan dilekçe doldurulacaktır.

                        (2)        Diğer sınıflar için örneği sayfa 12’de bulunan dilekçe doldurulacaktır.

2.         Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar için sayfa 14’de yer alan nitelik belgesi. (Doldurma talimatı
sayfa 15’de bulunmaktadır.)

3.         En son mezun olduğu okula ait diploma veya öğrenim belgesinin fotokopisi.

4.         Adayın kendisine ait nüfus müdürlüklerinden alınacak vukuatlı nüfus kayıt örneği.

5.         Askerliğini yapmış olan adaylar için terhis belgesi (Bir Adet Askerlik Şubesi Başkanlığından Onaylı Fotokopisi), (Askerlik Durum Belgesi Kabul Edilmemektedir.)

6.         Cumhuriyet Savcılığından alınacak Kendilerine ait “Adli Sicil/Adli Sicil Arşiv” kayıtları.

7.         4 adet vesikalık fotoğraf.

8.         Aşçı branşına müracaat edecek adaylar için, aşçılık ile ilgili herhangi bir kurs/sertifika/bonservis belgesinin fotokopisi.

9.         Telsizci branşına müracaat edecek (Telsiz sınıfı olmayan) adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığının 120 saatlik bilgisayar kurs sertifikasının fotokopisi.

NOT : Başvuru için istenen belgelerin fotokopisi istenmektedir. Başvuru için gönderilen evraklar iade edilmeyeceğinden dolayı; evraklar gönderilirken hiçbir belgenin aslı veya noter onaylı sureti gönderilmeyecektir. Adayların mağdur olmaması için bu hususa önemle dikkat etmesi gerekmektedir. 

BAŞVURU YÖNTEMİ


1.         Başvuru belgeleri 01 ŞUBAT-23 MART 2012 tarihleri arasında “Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanlığı İnsan Kaynakları Başkanlığı 34676 Beylerbeyi-Üsküdar/İSTANBUL” adresine posta ile gönderilecektir.
23 MART 2012, saat 17:00’dan sonra ulaşan posta/başvurulara işlem yapılmayacaktır.

2.         Dilekçe doldurulurken tercih yaptığınız sınıf ve askerlik hizmetini yapıyor/yapmış olma durumuna dikkat edilecektir.

3.         Dilekçe formunu bilgisayar ortamında büyük harfler ile eksiksiz doldurulacaktır. Tarih ve imza kısmı mutlak suretle doldurulacaktır.

4.         Dilekçe örneklerinden yalnız bir tanesi gönderilecektir. Birden fazla gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
5.         Başvuru için istenen belgeler (poşet dosya ya konulmadan) yukarıdaki madde sırasına göre sol üst köşesinden zımbalanıp gönderilecektir.
  


BAŞVURU SONUÇLARININ ÖĞRENİLMESİ

1.         Başvuru koşullarını taşıyan adayların sınav giriş bilgileri www.dzkk.tsk.tr adresinde yayınlanacaktır.  Adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2.         Posta ile başvuran adaylar, başvurularının kabul edilip edilmediğini müracaat ettiği tarihten iki hafta sonra internet www.dzkk.tsk.tr adresinden açıklanacaktır.

 

UZMAN ERBAŞ SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER


1.         Yazılı sınavlar; 07 NİSAN 2012 tarihinde yapılacaktır. Adayların sınavlara girecekleri yerler sınav tarihinden önce www.dzkk.tsk.tr internet adresinden yayınlanacak, ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

2.         Topçu, Porsun, Aşçı, İstihkâm sınıfına başvuran adaylar sadece genel kültür, diğer sınıflara başvuran adaylar ise genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarına katılacaklardır.

3.         Genel kültür sınavında adaylara; Türkçe, Tarih, Coğrafya, İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Vatandaşlık ve Matematik alanlarından sorular sorulacaktır.

4.         Meslek bilgisi sınavı ise adayların sınıfı/branşı ve askeri kültür bilgisini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır.

5.         Genel kültür ve meslek bilgisi sınavlarının her birinden en az 60’ar puan alan adaylar başarılı kabul edilecek ve kendilerine bilahare bildirilecek tarihlerde 2’nci seçim aşama sınavlarına katılmaya hak kazanacaklardır.

6.         Sıhhiye ve Aşçı branşında başvuran adaylar hastane muayenelerinde basınç testine de tabi tutulacaktır.

İKİNCİ AŞAMA SINAVLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1.         İkinci aşama sınavları; ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testleri, uygulamalı meslek bilgisi sınavları ve mülakat aşamalarından oluşmaktadır.

2.         ÖN SAĞLIK MUAYENESİ         :

            a.         Ön Sağlık kontrolünde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği esaslarına göre adayın genel fiziki kusurları olup olmadığı kontrol edilecek ve fiziki kabiliyet testi için gerekli sağlık kontrolleri yapılacaktır.

            b.         Adaylar ön sağlık kuruluna mayo veya şortlu olarak alınacaklardır.

            c.         Ön sağlık kontrolünde aşağıda belirtilen hususlarda muayeneleri yapılacaktır.

(1)        Kollar, bacaklar ve gövde bütünlüğü ile ilgili, dışarıdan bir bakışta belli olan ortopedik rahatsızlıklar,

(2)        İleri derecede cilt bozuklukları,

(3)        Duyu organlarının doğuştan yokluğu veya şekil bozukluğu,

(4)        Beden hareket ve faaliyetleri ilgili dış görünümü ileri derecede bozan rahatsızlıklar,

(5)        Boy-kilo uyumsuzluğu,

(6)        Görme ve işitme ile ilgili yardımcı cihazların kullanım durumu (gözlük, işitme cihazı gibi),

(7)        Ağız ve diş sağlığı (Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinin Hastalık ve arazılar listesinin 28’inci maddesi kapsamında).

            ç.         Ön sağlık muayenesinde alımı uygun bulunan adaylar fiziki yeterlilik testine alınacaklardır.

3.         FİZİKİ YETERLİLİK TESTLERİ :

            a. Fiziki yeterlilik sınavları için adaylar; eşofman, şort, spor ayakkabısı, havlu ve terlik v.b. malzemelerini yanlarında bulunduracaklardır.
            b.         Deniz Piyadesi Sınıfı “Komando” Branşı;

            Adaylar Deniz Piyadesi sınıfına yönelik sayfa-16'daki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır.

            Deniz Piyadesi “Komando” branşında temin edilecek uzman erbaşlar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığında yeni teşkil edilecek yüksek hareket kabiliyetli Uzman Erbaş bölüğünde görev yapacaktır.

            c.         Diğer Sınıflar; aşağıdaki tabloda belirtilen fiziki yetenek testlerine tabi tutulacaklardır. Adayların, testlerden 40 puandan az olmamak koşuluyla ve üç testten ortalama 60 ve üzerinde puan almaları gerekmektedir. Ayrıca yüzer birliklerde görev alacak sınıflara başvuran tüm adaylara 25 metre yüzme testi uygulanacak, başarılı olamayan adaylar sonraki testlere alınmayacaktır.

            d.         Değerlendirme ve Sıralama

            Değerlendirme, giriş testi standartlarında belirtilen en az limitleri geçen adaylar arasında yapılır. Adayların sıralaması; testleri başarı ile tamamlayan adaylar arasında testlerden aldıkları puanların toplamına göre yapılacaktır. Fiziki yetenek ve değerlendirme testi notunun % 10’u, adaylar arasındaki genel değerlendirme notuna ekleneceğinden; adayların belirtilen en az limitlerin üzerinde almış oldukları puan önem taşımaktadır.

4.         UYGULAMALI MESLEK BİLGİSİ SINAVI         :

            a.         Her adaya branşı ile ilgili dört adet soru sorulacaktır.

            b.         Her soru 25 puan değerlendirilir. Bu sınavda başarılı olabilmek için en az 60 ve üzerinde puan almak gerekmektedir.

5.         MÜLAKAT        :

            a.         Mülakatlarda adaylara;

                        (1)        Genel görünüm,
                        (2)        Anlatım ve ikna kabiliyeti,
                        (3)        Ses tonu ve konuşma düzgünlüğü,
                        (4)        Kendine güven,
                        (5)        Atatürkçü düşüncesi,
                        (6)        Aile, sosyal ve psikolojik yapısı,
                        (7)        TSK hakkındaki düşünceleri,

açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

            b.         100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılacaklardır.


6.         GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA :

            Genel Değerlendirme Notu; fiziki yetenek testi notunun % 10’u, genel kültür sınavı notunun % 20’si, meslek bilgisi sınavı notunun % 30’u, uygulamalı meslek bilgisi sınavı notunun % 20’si ile mülakat sınavı notunun % 20’sinin toplamıdır. Yazılı sınavda meslek bilgisi sınavı yapılmayan sınıfların (Topçu, Porsun, Aşçı, İstihkâmcı) değerlendirilmesinde uygulamalı meslek bilgisi sınav notunun
% 50’si alınır.

BOY-KİLO STANDARTLARI

BOY
AĞIRLIK
ÜST SINIR
ALT SINIR
164
72
51
165
72
52
166
72
52
167
73
53
168
73
54
169
74
54
170
75
55
171
76
56
172
77
56
173
78
57
174
79
58
175
80
58
176
81
59
177
81
60
178
82
60
179
83
61
180
84
62
181
85
62
182
86
63
183
87
64
184
88
64
185
89
65
186
90
66
187
91
66
188
92
67
189
93
68
190
94
69
191
95
70
192
96
70
193
97
71
194
98
72
195
99
72
196
100
73
197
101
74
198
102
75
199
103
75
200
104
76
201
105
77
202
106
78
203
107
78
204
108
79
205
109
80
206
110
81
207
111
81
208
112
82
209
114
83
210
115
840 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting