background img

The New Stuff

Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki Yenilikler Nelerdir?


Yeni düzene geçişin temel amacı nedir? 

Bu değişikliklerin temel amacı yurt içi tasarrufların artmasıdır. Bu artış, ekonomik istikrar ve büyüme açısından büyük önem taşıyor. 

Yeni düzenlemede temel değişiklik nedir? 

Bireysel emeklilik sistemine devlet katkı payı esası getiriliyor. Mevcut düzende vergi teşviki katılımcıya geri dönüyordu. Yeni düzenleme ile devlet katkısı da tasarrufa yönlendirildiği için birikimler artacak. Ayrıca bu devlet katkısı ve getirileri haczedilemiyor, rehnedilemiyor veya iflas masasına dahil edilemiyor. 

Yeni düzenlemede devlet katkısı oranı ne kadar olacak? 


Yeni uygulama kapsamında, devlet katkısının oranı %25 olacak; yani bir katılımcının yatırdığı 100 TL katkı payı için devlet de katılımcı için açılacak olan alt hesaba 25 TL katkı payı yatıracak.

 Devlet katkısından kimler yararlanabilecek? 

Vergi mükellefi olunup olunmadığına bakılmaksızın fiil ehliyetine sahip herkes, yani 18 yaşının üzerindeki kişiler istisnasız devlet katkısından yararlanabilecekler. 
Devlet katkısının üst sınırı kaç TL olacak? 

Bir katılımcıya ödenebilecek devlet katkısı, yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlı olacak. Bu yıl için örnek verecek olursak; devletin ödeyeceği tutar yıllık bazda azami 2.740 TL (yıllık asgari brüt ücret tutarı olan 10.962 TL’nin %25’i)  olacaktır.

 Devletin yaptığı katkılar kim tarafından koordine edilecek? 

Bireysel Emeklilik hesabına katılımcı, para yatırdığı zaman bu yatırdığı miktarla ilgili bilgi Emeklilik Gözetim Merkezi’ne (EGM) bildirilecek. EGM de bunu ilgili kamu kuruluşuna iletecek. İlgili kamu kuruluşu ise devlet katkısını nakdi olarak katılımcının devlet katkısı alt hesabına yatıracak. Devlet katkıları da yatırıma yönlendirilerek katılımcıların bu tutarlardan getiri elde etmeleri de sağlanacak.

 Katılımcı devlet katkısı hesaplarındaki birikim bilgisine ulaşabilecek mi? 

Yeni sistem, şeffaflık ile ilgili de olumlu gelişmeler içeriyor. Tüm katılımcılar devlet katkısını alt hesaplarında diledikleri zaman takip edebilecekler. 

Katılımcı devlet katkısını hemen alabilecek mi? 

Devletin yatırdığı katkı payı için hak ediş süreleri bulunuyor. Katılımcı ilk üç yıl içinde sistemden çıkarsa devlet katkısını alamayacak. Üçüncü yılın sonunda katılımcı devletin yaptığı katkının %15'ini, altıncı yılın sonunda %35'ini, onuncu yılın sonunda %60'ını, emekliliğe hak kazandığında ise tamamını alabilecek. Bu sayede katılımcıların sistemde daha uzun süre kalmaları ve birikimlerinin artması amaçlanıyor. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazanılması ile sistemden vefat veya maluliyet nedeniyle ayrılınması durumunda devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanılacak. 

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcılar devlet katkısına nasıl hak kazanacaklar? 

Birden fazla sözleşmesi olan katılımcıların hak kazandıkları devlet katkısı, katılımcının toplam katkı payının sözleşmeler arasındaki dağılımına göre paylaştırılacak. Örneğin, A sözleşmesine yılda 15.000 TL ve B şirketindeki sözleşmesine yılda 5.000 TL ödeyen bir katılımcı, bu yıl için geçerli üst sınır olan yıllık 2.740 TL’lik devlet katkısının A sözleşmesi için %75’ine karşılık gelen 2.055 TL’sine, B sözleşmesi için ise %25’ine karşılık gelen 685 TL’sine hak kazanır. 

Katılımcı devlet katkısının tamamına hak kazanmadan sistemden ayırılırsa hak etmediği tutarlara ne olacak? 

Hak edilmemiş kısımlar erken çıkışlarda devlete geri dönecek. Örneğin 3. yıldan sonra devlet katkısı hesabındaki birikimi 5.000 TL olan bir katılımcı, sistemden ayrılırsa bunun %15’i olan 750 TL’sine hak kazanırken, kalan 4.250 TL’lik tutar devlete geri dönecek.

 Mevcut katılımcılar sistemden çıkıp, tekrar girerlerse devlet katkısı alabilecekler mi? 

29 Mayıs 2012 tarihi itibarıyla bireysel emeklilik sisteminde olup, 29.06.2012 ile 29.06.2014 tarihleri arasında bir emeklilik sözleşmesini birikimlerini alarak sonlandıran katılımcıların, 31 Aralık 2014 tarihine kadar bireysel emeklilik sistemine ödeyeceği katkı payları için hem mevcut diğer yaşayan sözleşmeleri için hem de yeni sözleşmeleri için devlet katkısı ödenmez.

Mevcut katılımcılara devlet katkısını hak edişte bir avantaj sağlanacak mı? 

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce sisteme girmiş olan katılımcılar için, devlet katkısına hak kazanma süreleri kapsamında ek bir avantaj sağlanmıştır.

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren üç yıl sistemde kalmak koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere
Sistemde 3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl 
Sistemde 6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl 
Sistemde 10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl 

süre eklenecek.

Örneğin; 2006 yılı içinde sisteme girmiş bir katılımcının, 2016 tarihinde devlet katkısına hak kazanma süresine 2 yıl eklenecek. Yani katılımcı 2019 yerine 2017 yılında 6 yılını doldurmuş sayılacak ve devlet katkısının %35’ine hak kazanabilecek. 2009 yılında sisteme girmiş bir katılımcı ise 2019 yerine 2018 yılında 6 yılını doldurmuş olacak. 

Devlet katkısına hak edişin kısıtlanması katılımcı için dezavantaj değil mi? 

Sistem uzun dönem tasarrufları hedeflemektedir. Yine de ilk üç yıl içinde sistemden çıkanlar yatırdıkları anaparanın tamamını ve getirilerin vergi sonrası kalan kısmını alarak sistemden çıkabilecekleri için mevcut sisteme göre daha avantajlı olacaklardır. 

İşverenlerin çalışanları adına ödedikleri sözleşmeler için bir avantaj söz konusu mu? 

İşverenler, çalışanları için ödedikleri katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmıyor ise vergiden düşebileceklerdir. Mevcut uygulamada %10 olarak yürürlükte olan bu oran, işverenlere büyük avantaj sağlamaktadır. 

Sistemden çıkışta stopaj uygulaması nasıl olacak? 

Yeni sistemde, birikimlerin geri ödenmesinde vergilendirme birikim toplamı üzerinden değil; sadece getiri üzerinden yapılacak. Stopaja tabi tutulacak tutar şu şekilde hesaplanacak: Katılımcının çıkış tarihindeki toplam birikimi ve devlet katkısı birikiminin sistemde kaldığı süreye göre hak edilen tutarından, katılımcının sisteme yatırdığı toplam katkı payı ve kaldığı süreye göre hak ettiği devlet katkısı çıkarılacak. Aradaki fark; yani getiri stopaja tabi olacak. 

29 Ağustos 2012’den önce bireysel emeklilik sistemine girmiş ve bu tarihten önce sistemden çıkmış olanlar birikim üzerinden stopaj ödemişlerdi. Onlar paralarını geri alabilecekler mi? 

Maddenin yürürlük tarihi olan 29 Ağustos 2012 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde vergi dairelerine başvurulması şartıyla, son beş yılda veya 1 Ocak 2007 ile 29 Ağustos 2012 tarihleri arasında sistemden çıkış yapmış olanlara fazla alınan stopaj tutarları iade edilecek. 

Yeni mevzuat ne zaman yürürlüğe girecek? 

Stopajın getiri üzerinden alınması ile ilgili düzenleme 29 Ağustos 2012, devlet katkısı ile ilgili maddeler ise 01 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girecek. 

0 yorum :

Yorum Gönderme

Reklam

Hosting